Adana sanayici ve iş insanları derneği

Dernek Hakkında.

TARİHÇE

Hedefler.

ADSİAD’ı, üye olmak için özellikle tercih edilen ve yüksek nitelikli, çağdaş ve ilerici girişimlerden ve profesyonellerden oluşan etkin bir prestij organizasyonu haline getirmek birinci hedef olarak belirlenmiştir.

“ADSİAD’ı ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren genel ve yerel politikaların üretiminde sürdürülebilir çalışma yürüten, yönlendirici niteliğe sahip, yaptırım gücü yüksek ve etkin çözümler üreten bir kurum haline getirmek,

ADSİAD’ı, üyeleri arasında iş ve güç birliğinin oluşumu, ortak yatırımlarla global rekabet gücünün yükseltilmesi, Adana’nın ulusal ve uluslararası pazarlardan aldığı payın arttırılması, Adana’daki sanayi ve ticari kuruluşların yeniliklere ve değişimlere hızlı ve sağlıklı adaptasyonları için danışılan bir iş geliştirme merkezi haline getirmek,

ADSİAD’ı üyelerinin ve çalışanlarının mutluluğunu ve sürekliliğini sağlayan, birbirleriyle ve toplumun tüm kesimleri ile kaynaşmalarına, dayanışmalarına ve yardımlaşmalarına aracılık eden, elde edilen değerleri ülke insanının yararına kullanan büyük bir aile haline getirmek,

ADSİAD’ı Adana’da “girişimcilik ruhunun ve kültürünün” geliştirilmesi ve benimsenmesi, tekelleşmenin önlenmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, kültürel mirasın, yetişmiş insan gücünün ve tüm zenginlik ve kaynakların korunması ve bunlardan en üst seviyede toplumsal yarar sağlanması için aktif girişimlerde bulunan ve bu amaçla toplumun tamamını kucaklayan bir yuva haline getirmek, ADSİAD’ı Adana’nın, bölgemizin ve ülkemizin uluslar arası platformlarda tanıtılması konusunda yürütülen çalışmalarda, devlete, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve işadamlarına daha fazla katkı sağlayan, onlarla yasal ve ahlaki zeminlerde işbirliği yapan bir kurum haline getirmek, ADSİAD’ı gerçek anlamda kurumsallaşmış, profesyonelleşmiş ve “toplam kalite” anlayışı ile sürekli gelişen bir yapıya kavuşturmaktır.”

Genel Politika

ADSİAD, üyeleri başta olmak üzere, Adanalı işadamlarının ve yörenin öncelikli ortak sorunlarını belirler ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi, mümkünse ortadan kaldırılması için çözüm önerileri ve projeler üretilmesine öncülük eder. ADSİAD, sorunları ilgili kişilere, makamlara, resmi-özel kurum ve kuruluşlara anlatarak uygulamaya geçilmesi için çaba harcar ve takipçi olur.

Üyelerinin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine destek olmak üzere eğitim programları düzenleyen ve olumlu gelişme için etkinlikler yapan ADSİAD, güçlü ve kendini geliştirebilen bir yapıya kavuşmak için kurumsallaşma ve profesyonelleşme konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürür.

ADSİAD, her türlü çalışmasında, üyelerinin, eğitim – öğretim kurum ve kuruluşlarının, diğer sivil toplum örgütlerinin, özel kuruluşların, yerel ve merkezi idarenin, kamu kuruluşlarının ve görevlilerinin desteğini almak, onların aynı yöndeki çalışmaları için kendilerine olumlu katkı sağlamak ve sinerjik etkiyle daha verimli sonuçlara daha hızlı ulaşmak ve bu olumlu sonuçları topluma yaymak amacıyla, ilgili kişi ve kuruluşlarla iş ve güç birliği yapar.

ADSİAD, Adana’nın ve bölgenin çağdaş kent standartlarına uygun olarak yapılanması ve geliştirilmesi için alt yapıdan üst yapıya kadar en geniş çerçevede kurgulanacak tüm projelere, planlama aşamasından itibaren aktif katkı sağlar ve bu projelerin gerektiğinde uygulayıcısı ve takipçisi olur.