• “Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’i aile işletmesi”Adana Sanayici İş Adamaları Derneği (ADSİAD) , Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ile birlikte ‘Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik’ konulu toplantı düzenledi. Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD), Türkiye’de aile işletmelerinin uzun süreli hizmet verebilmesine yönelik önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. ADSİAD, bu kapsamda Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ile birlikte ‘Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik’ konulu toplantı düzenledi. TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği işbirliğinde düzenlenen “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” toplantısında, Adana Sanayi Odası ile Adana Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi aile şirketleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman ile ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Akalın’ın da katıldığı toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren ADSİAD Başkanvekili Vedat Gizer, aile şirketlerinin serbest ekonomilerde önemli ve etkin bir rol üstlendiğini, yapılan istatistiklerin Amerika’da aile şirketlerinin milli hasılanın yüzde 49’unu oluşturduğunu, bir çok ülkede ise yüzde 75’lere varan bir oran yarattığını vurguladı. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE AİLE ŞİRKETLERİNİN PAYI Dünya çapında çalışan nüfusun yüzde 75’ini istihdam eden aile şirketlerinin Türkiye ekonomisinde de önemli bir payı bulunduğunu dile getiren Gizer, “Son verilere bakıldığında Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’ine yakınının aile işletmesi olduğu görülecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil edildiğinde bu oran yüzde 98’ler seviyesine çıkmaktadır. Ekonominin tüm dünyada kritik aşamada olduğu ve Türkiye’nin yaşadığı daralma da göz önüne alındığında ekonomistlerin, yöneticilerin aile şirketleri üzerine yoğunlaşmaları gerektiği açıktır. Yüksek işsizlik rakamlarını aşağı seviyelere çekmenin en önemli yollarından biri de aile şirketlerine yeni iş olanakları, yatırım alanları açmak ve bu yatırım imkanlarını kolaylaştırmak olmalıdır. Özellikle küçük aile işletmelerinde yönetici ve sahiplik zincirinin aynı düzlemde ilerlemesi ürünün pazara kolayca ve daha hızlı sunulmasına imkan vermektedir. Bu avantajın doğru kullanılması ve ileri seviyelere yükseltilmesi Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkma mücadelesinde önemli bir yol gösterici olacaktır. Aile şirketleri de rekabetçi yapısını doğru kullanmalı, bu sayede daha uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir yapıyla ekonomiye büyük katkı sunmaya devam etmelidir” diye konuştu. KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü ise, TAİDER’in 2012 yılından bu yana “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” misyonu ile aile şirketlerinin genlerinde var olan sürdürülebilirlik kavramını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler gerçekleştirdiğini belirtti. Öğücü, konuşmasında kurumsallaşmanın, aile şirketleri tarafından aşılması gereken en önemli aşılması zorluklardan birisi olduğuna değinerek “Bir kurumun içinde çalışan herkes, o kurumun karşılaşabileceği her durumda ne yapılacağını, herhangi bir talimat almaksızın biliyor ve yine herhangi bir talimat almaksızın yapıyorsa, o zaman kurumsallaşma yolculuğu başlamış demektir. Kurumsallaşma olmadan, aile şirketleri maalesef yeteri kadar uzun yaşamıyor” dedi. “ÖZEN GÖSTERMEK KAZANIMDIR” Sürdürülebilirlik konusunda başarılı uygulamaları hayata geçiren kurumları ödüllendirmek ve üretirken değer yaratan bir kültür oluşturmak amacıyla 2017 yılında Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’ni vermeye başladıklarını aktaran Öğücü, “TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü, başarılı sürdürülebilir uygulamaların örnek alınmasına, kurumların sürdürülebilirlik konusunda öz farkındalıklarını sağlamaya yönelik çıktılar üretmesine olanak sağlıyor. Ayrıca ödül sürecinde yetiştirdiğimiz genç nesillerden oluşan değerlendiricilerle sürdürülebilirlik konusunda yetkin gelecek nesiller yaratmayı da hedefliyoruz” dedi. Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri 02 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek Sabancı Ailesi 3. nesil üyesi Sayın Ali Sabancı’nın açılış konuşmacısı olacağı TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde sahiplerini bulacak. PANEL DÜZENLENDİ “Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” toplantısı, TAİDER Üyesi ve TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer Tömer Bayındır’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen panel ile devam etti. Panelde TAİDER Başkanı ve Lila Kağıt 3. nesil üyesi Aydın Öğücü ve TAİDER üyesi, Özbuğday Tohumculuk 3. nesil üyesi Aykut Özbuğday kendi aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını, Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Birimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Babaoğul sürdürülebilir tüketim, tüketici ve çevre bilinci konularında çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Toplantı sonunda katılımcılara teşekkür plaketi sunuldu.
  • “Adana’nın Vergi Geliri Artarsa Genel Bütçeden Alacağı Pay'da Artar”Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) ile Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, Adana, bölge ve Türk iş dünyasının vergi bilincinin yüksek seviyede olduğunu kaydetti. Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ve 31 Temmuz 2018’de sona erecek olan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında ADSİAD merkezinde Başkan Süleyman Sönmez ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. “ADANA HAREKETLENDİ” Seçimlerin ardından oluşan yeni kabineden sonra Adana’nın yoğun günler yaşamaya başladığını kaydeden Sönmez, Tunalı ve ekip arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür etti. Adana’daki yoğunluğun üretim ve istihdama dönük bir yapıya bürünmesini dileyen Sönmez, “ADSİAD, ÇUKUROVA SİFED ve TÜRKONFED üyeleri ekonomik gelişime ve vergi dünyasına büyük katkı sunuyor. İş dünyası gibi tüm vatandaşlarımızın vergi bilincine erişmesini ümit ediyorum. Ülkemizin ve insanlarımızın kalkınması için verginin düzenli ödenmesi çok önemli. Vergi gelirlerinin artması Adana'nın genel bütçeden alacağı oranı da yükseltecektir. Bu bilinçle hareket edilmelidir” diye konuştu. TUNALI, AVANTAJLARI ANLATTI Yapılandırma Kanunuyla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini kaydeden Tunalı, vergi ihtilaflarının sonlandırılacağını, vatandaşların devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabileceğini belirtti. PEŞİN ÖDEMEDE ARTI KOLAYLIKLAR Yapılandırma kapsamında geçmiş yıl beyanlarının artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacağını anlatan Tunalı, şunları söyledi: “Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak. Vatandaşlarımıza, bu Kanunla daha avantajlı hale getirilen getirilmiş olan peşin ödemeyi tercih ettiklerinde imkanlardan daha fazla yararlanacaklardır. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.” Ziyarette Adana Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Ahmet Balıkçı, Kamil Kurt ve Tahsilat Müdürü Hasan Özkan ile ADSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Gizer, Sadık Büyükkardeş, Emir Değişmez, Şentürk Çalık, Mehmet Erel, Süleyman Emen, İsmail Bacaksızlar, Mustafa Öncül ve Selçuk Tansalar da yer aldı.
  • Adana İş Dünyası KenetlenecekAdana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) ile Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminin ardından oluşan Bakanlar Kurulu kabinesinin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Bir süre önce yeniden göreve seçilen Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atilla Menevşe, ATO Meclis Başkanı İsmail Acı ve yönetim kurulu üyeleri ile Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Sönmez, Adana’da iş dünyası ve belediyeler arasında yakalanan sinerjinin daha ileri noktalara taşınması gerektiğini vurguladı. “UZLAŞI İÇİNDE GELİŞİME KATKI KOYALIM” Başkan Sönmez, ADSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Gizer, Sadık Büyükkardeş, Emir Değişmez, Şentürk Çalık, Mehmet Erel, Süleyman Emen, İsmail Bacaksızlar, Mustafa Öncül ve Selçuk Tansalar’la birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde iş dünyası olarak ADASO ve ATO gibi üst kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek uzlaşı içinde Adana’yı, bölgeyi ve ülkeyi hem sosyal hem de ekonomik olarak geliştirme arzusunda olduklarını söyledi. “SEÇİM BİTTİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ODAKLANALIM” ADSİAD, ÇUKUROVA SİFED ve TÜRKONFED’in ulusun gelişimine katkı koymak için ekonomi kuruluşlarıyla ortak proje gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade eden Sönmez, “Adanamız, bölgemiz ve ülkemiz için katma değer üretmek zorundayız. ATO ve ADASO gibi kuruluşlar da bizlerin önünde yürüyerek lokomotif görevi görmeli. Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak proje üretme girişimini de hep birlikte hayata geçirebiliriz. Enerjimizi birlikte sinerjiye dönüştürmek ülkemize önemli katkılar sunacaktır. Tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşları samimiyetle ortak proje etrafında buluşursa yakalanan sinerji de toplumun tüm kesimlerine yansır” diye konuştu. Seçimlerin geride kaldığını, yeni kabinenin oluştuğunu hatırlatan Sönmez, “Adana’da yaşanabilirlik kat sayısının artması için hep birlikte çalışma yapmak istiyoruz. Seçim bitti herkes kentimizin sorunlarına ortak paydada çözüm üretme üzerine kafa yormalıdır” dedi. TEŞEKKÜR ETTİLER Ziyaretleri için Sönmez ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden ATO Başkanı Atilla Menevşe ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da yeni kabinenin üretim ve istihdam için yeni uygulamaları hayata geçireceğine inandıklarını söyledi. MENEVŞE: MEMNUN OLURUZ Uzun bir seçim döneminin geride kaldığını vurgulayan Menevşe, “Memleketimiz için hayırlı olsun. Bundan sonra herkes Adana ve Türkiye için birlikte yapabileceklerini konuşmalı. Birlik ve beraberliğin sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Tarım İhtisas Sanayi Bölgesi, Adana’da özellikle seracılığı geliştirecek. Bazı sektörleri şehir dışında modern sitelere taşıyarak kapasitelerini arttırmalarını sağlayacağız. Mersin Kazanlı Kıyı Şeridi projesinin tamamlanması Adana turizmi için de büyük önem taşıyor. ADSİAD’la ve diğer iş dünyası temsilcileriyle bölgemizin gelişimi adına ortak proje üretebiliriz. Bu çalışma bizi de memnun eder” diye konuştu. KIVANÇ: HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI Adana’daki odalarda, sivil toplum kuruluşlarında ve belediyelerde birlikteliğin hakim olduğunu ifade eden Kıvanç ise, “Bu anlayışın devam etmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Kentimizin gelişimi adına hep birlikte önemli uygulamaları hayata geçirebiliriz” dedi. Türkiye ve bölge olarak artık kaybedilecek zamanın kalmadığını ifade eden Kıvanç, “Hep birlikte ülkemizi kalkındırmak zorundayız. Sanayiciler olarak üzerimize düşen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat görevlerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Sayın Sönmez’in ortak proje çağrısı Adana için önemlidir. Hep birlikte memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Birlikteliğimiz perçinlemeye çalışıyoruz. Yeni bakanlarla görüşme halindeyiz. Adana’nın sorunlarının çözümü üzerine görüş alışverişimiz hızlanacak. Hep birlikte hareket edersek sorunlarımızı büyük oranda çözebiliriz” diye konuştu.
  • ADSİAD Akademi, Türkiye için stratejik öneme sahip ‘Tarımda Kalkınma Modelleri’ni masaya yatırdıAdana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Akademi bünyesinde “Çukurova Tarımında Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Başarılı İş Modelleri ve Yatırımlar” konusu masaya yatırıldı. Konuşmacılar, Türkiye’de stratejik öneme sahip tarımın inovasyon ve pazarın genişletilmesiyle kalkınabileceğine dikkat çekti. ADSİAD’ın “Geleneksel Salı Toplantısı”nın Mayıs ayı konuğu Özler Tarım Genel Müdürü Özbek Haldun Özler oldu. Divan Otel’de yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan ADSİAD ve Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı Süleyman Sönmez, “Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor ve nihayetinde konumuz itibariyle her sektörde üretim modelleri de farklılaşıp başkalaşıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip edip ayak uyduranlar başarı yolunda koşarken, fırsatı kaçıranlar her yönüyle çağın gerisinde kalıyor. Bu nedenle tarımda inovasyonun önemi gün geçtikçe artıyor” dedi. İNOVASYONA KAFA YORMAMIZ GEREKİYOR “Treni kaçıranların hazin sonunu anlatmaya gerek bile yok” diye konuşan Sönmez, şunları söyledi: “Son yılların en popüler tümcesi olan 'İnovasyon' konusuna kafa yormamız gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Yenileşme, başkalaşma ve fark yaratma tarihin her döneminde gelişimin başat faktörü olduysa burada bir keramet olduğu ortada. Bereketli topraklarıyla tarımın, köklü geçmişiyle sanayinin öncü kentlerinden Adana'nın da, ekonominin tüm alanlarında büyük bir potansiyeli olduğunu bilerek hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Taş eksen taş bitecek, adam eksen adam yetişecek bu topraklara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Yılda 2.5'un üstünde bir üretimin olduğu muazzam bir ovadan söz ediyoruz. İklimiyle ve verimliliğiyle dünyaya örnek bir coğrafya burası. Üretimi arttıracak ulusal, kaliteli ve tutarlı tarım politikalarının şart olduğunu ve bunların çok çok ileriyi de kapsayacak şekilde rehber haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarımsal üretimin önündeki engellerin kaldırılmasını, maliyetlerin düşürülmesini, üretici destek-teşvik politikalarının gözden geçirilmesini, elbette üretici perspektifinden bakarak hareket edilmesini arzu ediyorum.” ÖZLER: PAZAR DARLIĞINI AŞMALIYIZ Özler Tarım Genel Müdürü Özbek Haldun Özler ise Türkiye tarım sektörünün kısa vadeli sıçrama yapabilmesi için öncelikle Pazar darlığını aşması gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin ihracatta Batı Avrupa, İskandinavya, Japonya, Kanada gibi ülkelerde vahşi fiyat rekabetinden ziyade servis rekabeti yapabileceği ülkelere yönelmesinin önemine dikkat çeken Özler, “Pazar darlığı konusunda Rusya ile yaşanan uçak krizi esnasında almış olduk” dedi. Pazarın yarısından fazlasını oluşturan bir ülke ile yaşanan en küçük bir siyasi sıkıntının aslında kısa süreli olmasına rağmen pek çok ihracatçı, üretici ve zincirin diğer tüm halkalarını sıkıntıya soktuğuna dikkat çeken Özler, şöyle konuştu: “Peki neden en büyük pazarımız Rusya? Niye alternatif yaratmakta bu kadar zayıf kalıyoruz? Maalesef pek çok pazarda artan gıda güvenliği konularındaki hassasiyetleri karşılayamadık. Bunlara örnek olarak hem bahçede hem fabrikada belli başlı sertifikasyon eksikliklerimiz ve yalnızca sertifikanın kağıdının değil konunun özünün kaçırılması, izlenebilirlik sistemlerinin vasat olması, fazla ve gereksiz kimyasal ilaç kullanımı, kalıntı değerlerine özen göstermemek ve ürün kalitesi haricindeki hizmet kalitesine önem vermemek. Önemli pazarlara girebilmenin tek yolu ihracatçı ve üreticinin el ele verip konfor alanlarının dışına çıkmalarıdır. Yoksa tarımda teknoloji kullanımı olarak son yıllarda yaptığımız ataklar ile dünyanın çok gerisinde değiliz. Gelelim sıkıntının üretim ayağına. Tarımın teknolojik boyutunda çok geri kalmamamıza rağmen üretim planlamasındaki sıkıntılardan ötürü pek çok ürünümüzün gereken değere ulaşamadığını görüyoruz. Maalesef Türk tarımının önündeki engellerden biri de veraset dolayısıyla bölüne bölüne küçülen topraklardır. Toplulaştırma güzel bir çözüm olacaktır. Aile ve ortaklıkların uzun sürmemesi de sorundur. Geleceğimiz aslında çok parlak. Rekabet ettiğimiz ülkelerdeki artan maliyetler, su sıkıntıları, üretim sahalarının azalması, kurdaki artış, hepsi bizim önümüzü açan faktörlerdir. Türk tarımının daha potansiyelinin yarısına bile gelmediğini düşünüyorum ve bu potansiyeli üst noktalarda kullanabilirsek daha uzun yıllar Türkiye’ye ve insanlarımıza hem üretim hem de kazanç kapısı olacaktır.” KİMLER KATILDI? ADSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cahit Sınmaz, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, Adana İŞKAD Başkanı Belgin Özçelik, Mersin GİŞKAD Başkanı Ayferi Tuğcu, ADSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, ADSİAD üyeleri ve ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantının son bölümünde ADSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim Eserce, sunumundan dolayı Özbek Haldun Özler’e teşekkür plaketi takdim etti.
  • Kültür-sanat dünyası ‘Toroslar ve Nadide Çiçekleri’ne KavuştuAltınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD), kültür-sanat dünyasına yepyeni bir eser kazandırdı. S.Haluk Uygur, Gülsüm Ünal, Tansu Hastürk, Ozan Gözüyeşil ve Serpil Demirci Kayıran’ın birbirinden değerli fotoğrafları ‘Toroslar ve Nadide Çiçekleri’ isimli kitapta birleşti. Bölgenin bitkisel ve kültürel zenginliğini anlatan kitapta Mersin’den Hatay’a kadar uzanan Orta Toroslar Bölgesi’nde çekilen fotoğraflar yer alıyor. Nisan’da Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında dijital sergi ve kitap imzasıyla sanatseverlerin adeta akın ettiği Altınoran Sanat Galerisi, Adana’nın kültür ve sanata olan aşkını gözler önüne serdi. UYGUR, DUYGULU ANLAR YAŞADI Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Kurucusu Dr. S.Haluk Uygur, 15 yıl süren bir çalışmayı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı ve imza gününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. İmza günü ve sergiye akın eden sanatseverler karşısında oldukça duygulanan Uygur, “Sanatın galerilerden dışarıya taşan böylesine ilgi Avrupa şehirlerinde bile yok” dedi. Kitaba emeği geçenlere ve katkı sunan ADSİAD’a teşekkür eden Uygur, Adana’nın kültürün başkenti olduğuna dikkat çekti. ADSİAD, KÜLTÜR-SANATA ÖNEM VERİYOR Adana’nın Türkiye’nin kültür ve sanat etkinliklerinde başı çeken illerinden biri olduğuna işaret eden ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez ise Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu’nun Adana’ya kazandırdığı eserlerin paha biçilmez olduğunu söyledi. Kültür-sanat ve edebiyat altyapısıyla dünya kentleri arasında yer alan Adana’nın geçmişten bu yana uzanan serüveninde sanata ve sanatçıya olan inancın eksilmediğini, kültürel birikimin daima arttığını kaydeden Sönmez, “Bugünkü kalabalık Adana’nın gelecek kuşaklara kültür-sanat alanında yeni tecrübeler, yeni eserler aktarmaya devam edeceğinin göstergesidir. ADSİAD, kentimize sadece ekonomik ve toplumsal manada değil kültürel alanda da katkı koymayı ilke edinmiş bir dernektir. Bu anlamda sadece Adana için değil Türkiye için önemli bir çalışmaya katkı sunmak bizler için onur kaynağıdır” dedi. HASTÜRK, TEŞEKKÜR ETTİ Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Başkanı Tansu Hastürk ise platform olarak yazın dünyasından fotoğraf sanatına, sinemadan tiyatroya kadar bir çok etkinliğe ve kültürel eserlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Hastürk, dijital sergi ve imza gününe katılan sanatseverlere teşekkür etti. KİTAP HEDİYE EDİLDİ Konuşmaların ardından kitabı yayına hazırlayan Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik-Botanik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serpil Kayıran Demirci, Türkçe ve İngilize hazırlanan yayının tercümelerini yapan Ayşe Ateşoğlu, redaktörlüğünü üstlenen gazeteci-yazar Mustafa Özke, tasarımı gerçekleştiren Halil Şafak’ın yanı sıra gazeteci-yazar Çetin Yiğenoğlu, öğretim üyeleri, fotoğraf sanatçıları, yazarlar ve kitaba çeşitli yönleriyle katkı sunan bilim insanlarına imzalı kitap hediye edildi.
  • ADSİAD Olağan Genel Kurul ToplantısıAdana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) olağan genel kurulunda mevcut Başkan Süleyman Sönmez, güven tazeledi. Divan Başkanlığı’nı Salim Aydın, divan üyeliklerini ise Cengiz Bakımlı ve Süheyla Gergin’in üstlendiği genel kurul ADSİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi. SÖNMEZ, TEŞEKKÜR ETTİ Genel kurulda ADSİAD ailesine mensup üyelere, kendisine ve yönetim kuruluna verdikleri onay ve güvenden dolayı teşekkür eden Başkan Süleyman Sönmez, yeni dönemde ADSİAD olarak topluma hizmeti çeşitlendirmek ve insan kaynağına, gençlere yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Kurumsal aidiyet, kurumsal gelişim için dijital bilgi platformunu esas alacaklarını ve iletişim odaklı olacaklarını vurgulayan Sönmez, şunları söyledi: “Türkiye, dünya ve bölge gündeminin yanı sıra derneğimizin yapacağı çalışmalarda, hayata geçireceği projelerde farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Bölgemizin kanayan yarası haline gelen işsizliği bir nebze olsun önlemek, istihdamı artırmak için girişimcilik hareketi başlatmalıyız. Özellikle gençlerin ve kadınların iş hayatına katılımına ön ayak olmalıyız. Bünyemizde bulunan ADSİAD Akademi’yi halkımıza da açmalıyız. Tüm dünyayı etkisi altına alan 4.0 teknoloji uygulamasını gündemine alan ve bunu uygulayabilen ilk teknolojik dernek olmak için çaba sarfetmeliyiz. Sürdürülebilir kalkınma odaklı olarak yoksulluğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliğin, dışlanmanın azaltılması için uygulanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programını (UNDP) şehir ve firma bazında hayata geçirmeliyiz. ADSİAD, startup, yani sıfır noktasından başlayanlara iş alanı oluşturma konusunda yardımcı olmalı, girişimcilerle, yatırımcılarla buluşturan mentör kuruluş olmalı.” TÜMER, İŞ İNSANLARINA DESTEK VERDİ Genel kurula sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ise Adana, bölge ve Türkiye için üretim yapan, istihdam sağlayan, girişimcileri destekleyen iş insanlarının her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti. Milletvekilinin toplumun tüm kesimlerini kucaklamak durumunda olduğunu ifade eden Tümer, “İşsizlikten kıvranan Adanalıların, yoksul halkımızın evine ekmek götürebilmesi, yeni istihdam alanları açılması adına canla başla çalışan tüm iş insanlarının sorunlarının çözümüne katkı sunmak bizim için son derece önemlidir. Bu anlamda bir milletvekili olarak günün her saatinde toplumsal ve kurumsal sorunlarınızın adil, hukuk kuralları çerçevesinde çözümlenebilmesi adına üzerime düşen görevi yapmaya hazır olduğumun bilinmesini isterim” diye konuştu. SINMAZ: ADSİAD, BİR DEĞERDİR ADSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cahit Sınmaz da ADSİAD’ın Adana’nın bir değeri olduğuna işaret ettiği konuşmasında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hareket eden, kentine ve bölgesine sosyal ve ekonomik fayda sağlayan üyelerin çabalarına teşekkür etti. İŞ DÜNYASININ SEÇKİN İSİMLERİ Genel kurula katılan üyelerin tamamının desteğiyle göreve yeniden seçilen Süleyman Sönmez başkanlığındaki yönetim kurulunda Vedat Gizer, Hasan Adalı, Olcay Değirmenci, Türkan Cerrahoğlu, Fatih Asal, Emir Değişmez, Mehmet Erel, Mustafa Öncül, Selahiddin Nas, İbrahim Eserce, Sadık Büyükkardeş, İsmail Bacaksızlar, Süleyman Emen ve Şentürk Çalık, görev aldı. ONUR KURULU ADSİAD’ın onur kurulunda ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Semra Büyüknisan yer aldı. YENİ DÖNEMDE YENİ KURULLAR ADSİAD ayrıca yeni dönem için oluşturulan ‘Bilim Kurulu’, ‘Bilgi Teknolojileri Kurulu’, ‘Eğitim Kurulu’, ‘Hukuk Kurulu’ ve ‘Sosyal Komite (Fuar)’ ile kent adına her alanda önemli isimlerle önemli çalışmalar gerçekleştirecek.
  • İŞ DÜNYASININ GÜNDEMİ ÇUKUROVAAdana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD), “Türkiye’nin Yükselen Liderleri 2017” listesinde yer alan ADSİAD üyesi firmalar için ödül töreni düzenledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün konuk konuşmacı olduğu toplantıya Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu da katıldı. Adana Sheraton Otel’de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ADSİAD Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, sözlerine Afrin’de Türkiye’nin sınır güvenliği için yoğun bir mücadeleye giren Türk askerlerine desteklerini ve dualarını sunarak başladı. “TEKNOLOJİYİ KULLANAN 1-0 ÖNDE BAŞLAR” Dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinde olduğunu ifade eden Sönmez, “İş dünyamız,üniversitelerimiz ve öğrencilerimiz geleceklerini şekillendirirken hem bilişimi, bilimi, teknolojiyi, Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini esas almalı, hem de tarımın sürdürülebilir, inovatif pazarlama teknikleriyle dünyaya adeta meydan okuyan bir yapıya bürünmesini sağlamalıdır. Unutulmasın ki, teknolojiyi en iyi kullanan ülkeler yarışa 1-0 önde başlayan ülkelerdir” dedi. “ÇUKUROVA ENERJİ İLE ÖNE ÇIKMALI” 2018 yılından itibaren tüm ekonomik katmanların yeni bir yol haritası, yeni bir reform süreci ile dünya ekonomi arenasında önemli bir aktör olmanın yollarını araması gerektiğini vurgulayan Sönmez, şunları söyledi: “Sınırlarında haklı olarak terörle mücadele eden Türkiye, bu mücadelenin yanı sıra ekonomik alanda sürdürülebilirliğe odaklanmalıdır. Ortadoğu’daki sorundan en fazla etkilenen ülkemiz ve bölgemiz yanı başımızdaki kaosun bir gün mutlaka sona ereceği öngörüsüyle hızla geleceğini planlamak zorundadır. Verimli tarım topraklarında dünya tarım sektörüyle rekabet edebilecek ürün çeşitliliğinin yanı sıra yetişmiş insan gücüyle gastronomi, turizm, hizmet ve enerji sektöründe öne çıkabilecek Çukurova, atılacak stratejik adımlarla Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya adaydır. Adana ve Mersin’in 2018 yılında tüm dünyada artık öncü sektör haline gelen enerjide rakipsiz ve geleceği şekillendirmeye hazır olduğu, bu bağlamda tüm sivil toplum kuruluşlarıyla Ortadoğu’nun en güvenli yatırım alanının “bizim bölgemiz” olduğunun vurgulanması ve hep birlikte bu gerçekliğin altını çizmemiz hayati önem taşımaktadır. Tüm belediyelerimizin ortak girişimiyle Adana’nın yaşanabilirlik seviyesinin yükseltilmesi için uğraş verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira kalifiye insanlar, yaşanabilirlik seviyesi yüksek kentlerde hayatını idame ettirmek istiyor.” KADOOĞLU: YATIRIM ÇEKMEK KOLAY DEĞİL TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ise federasyon olarak her zaman Türkiye için çalışıp ürettiklerinin altını çizerek, 21. yüzyıl dünyasının yeni bir değişim ve dönüşümün sancılarını yaşadığını anlattı. Kadooğlu, “Yeni bir dünya kurulurken, bu yeni dünyanın adalet, demokrasi, insan hakları, refah, huzur ve barış gibi evrensel ilkeler çoğu zaman gücü elinde bulunduranın vicdanına kalıyor. Bu süreçte dünya ve AB ekonomisi toparlanırken, finans-kapital akışı da yön değiştiriyor. Artık ülkelere eskisi gibi yatırım çekmek kolay değil” dedi. ‘GELİŞMİŞ DEMOKRASİ’ VURGUSU TÜRKONFED olarak, ‘sürdürülebilir bir büyüme’ konusunda odaklandıklarının altını çizen Kadooğlu, ‘demokrasi’ vurgusu da yaptı. Tarkan Kadooğlu, “Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi anlayışın gerekliliğini; yapısal ve ekonomik reformların uygulanmasının önemini vurguluyoruz” diye konuştu. Kadooğlu, “Türkiye için söylediğimiz tüm sözlerimizin içini dolduruyoruz. Türkiye’nin ‘yükselen liderleri araştırmasının ortaya koyduğu fotoğrafın ne kadar değerli olduğunun şahitliğini yapıyoruz” yorumunu yaptı. SÖZLÜ: SEÇİM KAYGISI İLE HAREKET ETMİYORUM Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül’ün geniş yelpazeye yayılan Adana sunumunun ardından kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerinin insana her alanda hizmet etmek olduğuna işaret etti. Kentin belediye başkanı olarak gelecek seçimlerin kaygısı, günü kurtarmak adına değil Adana’nın gelecek yüz yılını inşa etmek için çalıştığını kaydeden Sözlü, 6360 Sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu öncesi 5 merkez ilçeden sorumlu olan, bin 700 kilometre kareyi kapsayan alanda çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Adana’nın 15 ilçesinin tamamında hizmet üretmeye başladığını, belediyenin ulaşım hizmeti verdiği yol ağının 2 bin 100 kilometreden 6 bin 480 kilometreye yükseldiğini, sorumluluk bölgesinin 7 kat, yol ağının 3 kat arttığını vurguladı. “DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ, İTİBAR ABİDESİ” Sözlü, “Ancak şunu açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki hizmet alanımızın genişlemesine, imkanlarımızın kısıtlanmasına, türlü engellemelere rağmen hiçbir zaman mazeretler ardına sığınmadım, sığınmıyorum; milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı ile gücümü halktan alarak yoluma devam ediyorum” diye konuştu. Çukurova’nın bereketli topraklarına can veren Seyhan Nehri üzerinde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü’nün Adana’nın itibar abidesi olarak yükseldiğini kaydeden Sözlü, “Toplam yatırım bedeli 214 milyon lira olan, 2 bin 450 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğindeki Devlet Bahçeli Köprüsü, günlük ortalama 100 bin aracın geçişini sağlayacak. Dev eser, Adana’nın 40-50 yıllık ulaşım sorununa köklü çözüm getirecek. Yüzde 40’ı tamamlanan Devlet Bahçeli Köprüsü, Türkiye’nin en uzun 4’üncü köprüsü unvanını taşıyacak” dedi. “SAHİL YOLU ADANA’NIN PRESTİJ PROJESİ” Kent halkının ortak kullanım alanı olan Adnan Menderes Bulvarı’nda hayata geçirilen Sahil Düzenleme ve Kültür Aksı Projesi’yle Adana’nın prestjini yükselttiklerini söyleyen Sözlü, kültür-sanattan spora, gençlik merkezlerinden ASKİ yatırımlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destekten yeşil alanlara, kırsal kalkınma programlarından evde bakım hizmetlerine kadar bir çok alanda sosyal belediyecilik hizmetlerinden örnekler sunduklarını belirtti. Adana için var güçleriyle çalıştıklarına işaret eden Sözlü, “Cumhuriyet’in kurucu ilkelerine sadık bir belediye başkanı olarak üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasını ortaya koyduğumuz eserlerle daha da kıymetlendirmeyi hem kentimize hem de bizlere bu toprakları vatan yapan ecdadımıza karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.
  • “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” ödüllendirildiTÜRKONFED Türkiye’nin ‘Yükselen Liderleri-2017’ listesine giren ADSİAD üyeleri Sepaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Sacit Acımış, Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay, Gürsoy Yem Yönetim Kurulu Üyesi Günkut Gürsoy ve Abdioğulları Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütçü’ye ödül verildi. Toplantıda İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi’nin Türkiye Altın Marka ödülleri kapsamında ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye hem başarısı hem de sunumu nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.
  • Dışa açık piyasa ekonomisi Çukurova’yı hareketlendirirADSİAD’ın düzenlediği ‘Geleneksel Salı Toplantıları’nın bu ayki konuğu Türkiye Halk Bankası Adana Bölge Müdürü Mustafa Atlı oldu.
  • Üretim ve istihdama özen gösteriyoruzAdana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) ailesi, Olağan Mali Genel Kurul nedeniyle düzenlenen hafta sonu toplantısında birlik-beraberlik ve dayanışma duygularını ön plana çıkardı.
  • İş Dünyasının Zirvesi ADSİAD'la BuluştuADSİAD’la Çeyrek Yüzyıl adı verilen toplantıda “Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’ne giren ADSİAD üyesi firmalar ile yeni üyelere plaket verildi
  • Adana saldırısını şiddetle kınıyoruzAdana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, Adana Valiliği’ni hedef alan terör saldırısını kınadı, vatandaşlara birlik, beraberlik çağrısı yaptı.
  • ADSİAD’da Yeni DönemÜyelerin tamamının desteğiyle güvenoyu alan ve görev bölümü yapan Süleyman Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni dönemde kentin gelişimi için lobi faaliyetlerini hızlandıracaklarını vurguladı.
  • Türkonfed Yürütme Kurulu Nisan'da Adana'daTürkonfed Yürütme Kurulu Nisan'da Adana'da, Çukurova SİFED, ADSİAD
  • Adana’nın Gelinlerinde Karnaval Coşkusu Adana’da üçüncüsü düzenlenen ve yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı ‘Portakal Çiçeği Karnavalı’ kortej yürüyüşüne katılan Adana’nın Gelinleri, renkli görüntüler yaşattı.
  • ADSİAD, Belarus İş Dünyasını Çukurova’ya Yatırıma ÇağırdAdana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD), Adana ve Çukurova’nın Belarus Cumhuriyeti ile ekonomik işbirliği potansiyelini masaya yatırdı.
  • Adana’nın Ekonomik Geleceği Masaya YatırıldıAdana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Geleneksel Salı Toplantısı’nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü ağırladı.
 

Güncel

Haberler

tüm haberler
 

Güncel

Duyurular

tüm duyurular